Sosyal Sorumluluk

Güven Plus Grup A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına hâkim, bir işletmenin faaliyet gösterdiği alandaki sorumluluklarının bilincinde ve buna yönelik korumacı yapısını tam olarak oluşturmuş kurumsal bir kimliğe sahiptir. Başta kültürel değerler olmak üzere toplumsal sağduyuya saygılı ve inanç ile değerlerinden ödün vermeyen bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Ekip çalışmasına hâkim, kurumsal değer ve yönetim sistemlerini ön planda tutarak geleceğe yönelik kalıcı projeler üreten etkin yapısıyla birlikte ortak hareket ettiği diğer işletme ve kurumların da aynı değer ve yargılarla hareket etmesine katkı ve destek sağlamaktadır.

Doğal çevreyi korumak, danışanları ve müşterilerinin tercihlerini dikkate alıp önemseyen Güven Plus Grup iş görenler başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerden ödün vermeden iş hayatına devam etmektedir. Danışanları başta olmak üzere tüm çalışanlarına ve toplumsal değerlere bağlı kalarak, ortaklarının çıkar ve haklarını koruyacak yatırımlar gerçekleştirmektedir. Tüm danışanlarına ve hizmet verdiği işletme ve kurumların karlılıklarını daim kılmak, danışanlarının faaliyetlerini ve refah düzeyini yükseltmek için gerekli çalışmaları onların adına gerçekleştirmeye özen göstermektedir. Güven Plus Grup toplum bireylerinin bilinçlendirilmesi, eğitim, sağlık, güvenlik ve sanatsal etkinliklerden en fazla faydayı yaratmaları adına her türlü sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmak ve bu konuda hizmet verdiği işletme ve kurumlarında katılımı sağlamaktadır.

Güven Plus Grup sosyal sorumluluk proje çalışmalarına aktif katılarak ülke sosyal değerlerini en üst seviyede tutarak gerekli destek ve katkıyı sağlamaya önem vermektedir. Uluslararası kalite yönetim sistemi ISO 9001 Yönetim Standardını benimseyen yapısıyla birlikte ISO 14001 Çevre Yönetim Standartlarına uygun çalışma sahaları oluşturmakta ve ülkemizin doğal çevre değerlerini korumaya özen göstermektedir.

Güven Plus Grup hukuk sistemimizde çocuk olarak kabul gören bireylerin işgören değil eğitim alan, toplumsal ve bireysel anlamda önemli bir değer oluşturan toplum bireylerinin geliştirilmesi, eğitilmesi ve topluma kazandırılması yönünde de farklı aktivite ve projeler geliştirmektedir. Bu projeleri alanında uzman uluslararası akademik ve bilimsel kimlikteki profesyonel proje ortaklarıyla hayata geçirmektedir.

Güven Plus Grup iş güvenliği ve çalışan sağlığına önem veren, çalışan her bireyin uluslararası iş güvenlik standartlarına uygun ortamda çalışmasına yönelik çalışmaların ve uygulamaların hızla hayata geçirilmesi konusunda her türlü sosyal sorumluluk çerçevesinde çalışmalarına devam etmekte ve danışan hizmet verdiği işletme ve kurumlara da bu bilinci aşılamaya çalışmaktadır. Eğitimli, sağlıklı, üretken, ülke ve bireysel katma değer inancına sahip işletme, kurum ve bireylerin başta ülkemiz olmak üzere dünya toplumlarına örnek bir model oluşturma adına her türlü çalışmalara katılım sağlamaktayız. Ayrıca bu konuda uluslararası sempozyum, kongre ve bilimsel çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda aktif hareket etmekte ve çalışmaktadır.

“SAI” AB normlarında sorumluluk anlayışına sahip olmak, araştırma ve inovasyon bilinciyle hareket etmek, çevreye duyarlı bir bilinç düzeyi ile hareket ederek uluslararası bir değer sistemi oluşturmak adına her türlü çalışmalara destek sağlanmaktadır. Toplumsal ve uluslararası paydaş katılımı, endüstrinin sivil toplum ortaklığı ve katılımına yönelik değerler yaratma çalışmalarına önem ve destek vermekteyiz. Her iş alanında toplumsal ve kültürel değerler başta olmak üzere uluslararası insan haklarına saygılı, cinsiyet eşitliğini savunan, etik, erişime açıklık ve yönetim sistemlerinde şeffaflık anlayışıyla hareket etmekteyiz. Bu yönde danışanlarımıza ve hizmet alan kurum ve işletmelerin sosyal sorumluluk anlamındaki bilgi düzeyini ve etkinliğini artırmaya yönelik her türlü sosyal aktiviteye katılım sağlamaktayız. Ayrıca hizmet verdiğimiz ve danışanlarımızın bu alandaki etkisiz yönlerini daha etkin hale getirmeye yönelik projeler üreterek hayata geçirmelerine profesyonel anlamda destek olmaktayız.

Güven Plus Grup A.Ş. sosyal ve kültürel değerlere uluslararası normlarda katılım ve destek sağlayarak danışanları başta olmak üzere çalışanları ve ortaklarıyla sosyal sorumluluk proje üretiminin önemine inanarak her türlü aktiviteye aktif olarak katılım sağlamakta ve projeler üretmektedir. Bu konuda tamamlanmış ve halen devam eden sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bazı çalışmaları aşağıda başlıklar altında yer almaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

 • Anne Baba Okulu
 • Ben de Daha Önce Gençtim
 • Ben Daha Çok Küçüğüm Anlatamadıklarım Var
 • Bilinçli Üreme ve Bilinçli Cinsel Sağlık
 • Eğitimin Önemine İnanıyorum
 • Finansal Okur Yazarlık
 • Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı
 • Girişimcilik Okulu
 • Gelin Sorunları Birlikte Aşalım
 • Gelecek Yarınlar Çocukların
 • Her Türlü Şiddete Hayır
 • Haklarımı Biliyorum İnsan Haklarını Önemsiyorum
 • Harekete Davet Sağlık En Büyük Servet
 • Kanseri Yendim Çünkü Erken Teşhis Ettim
 • Okuyorum Öğreniyorum Bilinçli Gelişiyorum
 • Toplumsal Değerleri Önemsiyorum
 • Sağlıklı Yaşıyorum Çevremi Koruyorum
 • Siz de Engelli Olabilirsiniz
 • Sağlıklı Yarınlar İçin Haydi Spora
 • Sanatsal ve Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkalım