Hakkımızda


Doğuş ONUR
Genel Müdür

Güven Plus Grup A.Ş. Tekstil ve Üretim sektöründe çalışma hayatına başlayan kurumsal bir aile şirketidir. Üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerin sorunlarına hâkim olan Güven Plus Grup 2010 yılı itibariyle çözüm ortağı ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren uluslararası bir kurum kimliğiyle iş dünyasına aktif olarak girmiştir. 2010 Öncesinde üretim ve uluslararası pazarlama alanında faaliyet gösteren Güven Plus Grup A.Ş. kurumsal ve stratejik yönetim anlayışıyla birlikte çok ortaklı bir yapıya sahiptir. Güven Plus Grup A.Ş. geçmişten gelen bilgi ve tecrübe birikimiyle öncelikle ülkemiz işletme ve bireysel danışanlarının sorunlarına çözüm üretmekte, çok uluslu işletmeler ile yabancı işletmelerin yapılanmaları konusundaki her türlü ihtiyaçlarına çözüm önerileri geliştirmektedir. Güven Plus Grup A.Ş. hizmet verdiği tüm hizmet yelpazesinde yer alan sektör aktörlerine ve bireysel danışanlarına daimi hizmet anlayışıyla hareket ederek; kalıcılık ilkesine ve kendi inovasyon yeteneği başta olmak üzere geliştirdiği pratik çözüm önerileriyle birlikte ortaya çıkan ve çıkacak engellerin birlikte aşılmasını amaç edinmiştir. Güç birliği inancıyla hareket eden Güven Plus Grup A.Ş. işletme ve kurumların başta yönetim, ekonomik, işletme, finans, hukuk, ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, mali süreç tetkiki ve raporların hazırlanması, reklam, tutundurma, marka, kalite yönetimi, istihdam, pazarlama, sosyal sorumluluk, iletişim, insan kaynakları, performans, üretim, piyasa araştırması, yatırım, alt yapı çalışmaları, yazılım hizmetleri, ar-ge ve analiz konusundaki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Güven Plus Grup A.Ş. alanında uzman ve piyasa yönetimine hâkim personeli ile birlikte dışarıdan destek aldığı yine alanında uzman akademik, bilimsel, teknoloji, özel ve kamu kurumlarıyla, üniversitelerle yaptığı ortak çalışmalar ile danışanlarına çözüm önerileri oluşturmakta ve kurum ile işletmelerin karlılığına fayda yaratmaktadır. Güven Plus Grup A.Ş. gizlilik esasına ve toplumsal şeffaflık ilkelerine göre hareket eden, kültürel ve evrensel değerleri önemseyen, kalıcı ve ilerici anlayışla hareket eden bir kuruluştur. Güven Plus Grup A.Ş. iki farklı; “Bireysel” ve “Kurumsal” kimlik yapısıyla faaliyet göstermektedir. Bireysel çözümlerde yine bünyesindeki ortak diğer kurumlarıyla birlikte hareket ederken, kurumsal çözümler de yine farklı kurumsal çözüm ortaklarıyla hizmet vermektedir. Güven Plus Grup A.Ş. ülke kalkınması ve kültürel değerlerine ilkeli yaklaşım anlayışına sahip olarak hareket eden, başta paydaşlarına, çalışanlarına olmak üzere topluma karşı evrensel, toplumsal ve çevreci anlayışıyla hareket eden global kurumsal bir kimliktir. Uluslararası hukuk kural ve normlarından taviz vermeyen Güven Plus Grup A.Ş. danışmanlık alanında önder olan, marka değeri yaratan ve model bir kurumsal kimlik ortaya koyan çalışmalarıyla ihtiyaç duyan danışanlarına katkı sağlamaya devam etmektedir. Özellikle günümüz işletme ve kurumlarının ihtiyaç duyduğu her türlü noktada hizmet akdini sağlayarak danışanlarına fayda yaratmaktadır. Birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak hareket eden Güven Plus Grup A.Ş. gelecek yarınlar için kalıcı projeler yaratarak danışanlarına yüksek katma değer sağlamaya devam edecektir.