Eğitim Verdiğimiz Alanlar

 • Ar-Ge
 • Amaçlara Göre Yönetim
 • Anne ve Baba Okulu
 • Ben mi Öfkeliyim Kim Demiş?
 • Bireylerarası İlişkilerin Yönetimi
 • Büyüleyici Hizmet
 • Çalışma Kültürü
 • Çevre Ekonomisi
 • Çalışma Sosyolojisi
 • Çatışma Yönetiminde Barış Dili
 • Çağrı Merkezinde Ortak Dil Anlayışı
 • Çalışanın Motivasyonunu Yönetmek
 • Çevre ve Peyzaj
 • Delegasyon ve Geri Bildirim
 • Devlet İşadamı İlişkileri
 • Değişim Yönetimi ve Zor Zamanlarda Liderlik
 • Devlet ve Kurumsal Teşvikler
 • Dış Ticaret
 • Duygusal Zeka
 • Duygusal Zeka İle Liderlik
 • Döviz Kuru ve Riskleri Yönetimi
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Etkin Yönetime Odaklanmak
 • Eğitim Yönetimi Süreci
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Etkili Sunum Becerileri
 • Etkili Yönetici Asistanı
 • Enerji Ekonomisi
 • Farklı Karakterleri Tanımak
 • Farklı Kuşakları Yönetmek (İşyerinde Y Kuşağı)
 • Finansal Yönetim
 • Girişimcilik
 • Hedeflerle Yönetim
 • Hizmet Sektöründe Kişisel İmaj
 • Hizmet Kalitesi ve Yönetimi
 • Hibe Destekleri
 • İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları
 • İç Denetim Sistemleri ve Yönetimi
 • İlişkilerde Farkındalık ve Kişisel Kalite
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnovasyon ve Yenilikçilik
 • İşveren Marka Yönetimi
 • İşletme İzin Belgeleri
 • İşletmeler Açısından Kapasite Planlaması
 • İşletmelerde Sürdürülebilirlik
 • İş Analizi ve İş Değerleme
 • İşletmelerde Strateji ve Değişimi Yönetmek
 • İkna Yönetimi ve Teknikleri
 • İşe Alma ve Mülakat Teknikleri
 • İşe Alma ve Mülakat Teknikleri
 • İş Dünyasında Kişisel İmaj
 • İş Hayatında Biz Bilinci ve Pozitif İlişkilerin Gücü
 • İthal İzinler
 • Lojistik
 • Karar Verme ve Problem Çözme
 • Kalkınma Ekonomisi
 • Kalite Yönetimi ve Ürün Teknik Servis Sözleşmeleri
 • Kurum Kültürü ve Kuruma Bağlılık
 • Kurumsal Verimlilik ve Stratejik Planlama
 • Kişisel Gücün Kullanılması ve Geliştirilmesi
 • Kişisel Motivasyon Yönetimi
 • Kişisel Gelişim
 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Küresel Yönetim
 • Kobilerde Etkili İnovasyon
 • Liderlik
 • Marka Yönetimi
 • Marka ve Patent Yönetim İşlemleri
 • Mali Programlama ve Etkin Blanço Yönetimi
 • Mentörlük
 • Mimarlık ve Tasarım
 • Müzakere Teknikleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Otellerde Misafir İlişkileri ve Yönetimi
 • Özgüven ve Motivasyon
 • Performans ve Yetenek Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Proje Yönetimi
 • Proje Yönetimi Döngüsü
 • Proje Yönetimi Prensipleri    
 • Profesyonel Yönetici ve İletişim
 • Reklam ve İmaj
 • Risk Yönetimi
 • Satış Psikolojisi ve Başarı
 • Sağlık Kurumları Yönetimi ve Kalite Yönetimi
 • Satış Gücü ve Başarı
 • Sanat ve Edebiyat Sosyolojisi
 • Satış Teknikleri
 • Stresi Doğru Yönetmek
 • Stratejik Yetenek Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Strateji Haritaları ve Balance Score Card
 • Sınai Mülkiyet Hakları
 • Spor Eğitimi ve Fiziksel Yönetim
 • Süreçlerle Yönetim
 • Sözleşme ve Alt Yüklenici Yönetimi Eğitimi
 • Sivil Toplum Yönetimi
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Satış Becerilerini Geliştirme ve Müşteri Odaklılık
 • Şikayet Yönetimi
 • Şirketlerde Eğitim Yönetimi
 • Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri
 • Şirketlerde İnsan Kaynakları Planlaması
 • Tele Marketing
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tarımsal Yatırım ve Destekler
 • Takım Yönetimi
 • Transaksiyonel Analiz
 • Toplantı Yönetimi
 • Tutum Geliştirme
 • Turizm Yatırımları ve İşletme Belgeleri
 • Telefonda İletişim ve İkna Becerileri
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Üretim Planlama
 • Ürün Değerlendirme Etkileri
 • Üretim İşlemleri Yönetimi
 • Vizyoner Liderlik
 • Zaman ve Yaşam Yönetimi
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Y Kuşağı Adaptasyon Eğitimi
 • Yaratıcılık ve İnovasyon
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Yerel Yönetimler ve Stratejileri
 • Yerel Yönetimler ve Markalaşma
 • Yatırım ve İhracat Teşvikleri
 • Yabancı Personel Çalışma ve İkamet Yönetmeliği
 • Yabancı Sermayeli İşletme Şube Yönetimleri
 • Yeni ürün Geliştirme
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü
 • Yüksek Performanslı Takımlarla Hedefe Ulaşmak
 • Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Yönetimde Yetki Devri: Delegasyon
 • Yönetim Becerileri ve Yönetimde Koçluk
 • Yönetim Becerileri ve Liderlik
 • Yöneticiyle İlişki Yönetimi