ISO 14001: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Geri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleşmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, işletme ve kurumların çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi, oluşumu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Güven Plus Grup A.Ş. sizin adınıza bu yönde talep ettiğiniz belgelerin oluşturulması ve tescil ettirilmesi aşamasında hizmet sağlamaktadır.