Nitelikli Personel Yetiştirme Hizmetleri
Geri

Nitelikli Personel Yetiştirme Hizmetleri

Güven Plus Grup A.Ş. bünyesinde bulunan uzman personeli ve akademik bilimsel alandaki uzmanlardan sağladığı destek ile kurumlar ile işletmelerin personel yapısını daha güçlü hale getirmektedir. Bunların başında teknoloji kullanımı, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, yönetim stratejisi, finansal yönetim, girişimcilik, proje yönetimi, finansman yönetimi ve bütçeleme, nakit yönetimi, yatırım ve ar-ge konularında destek sağlayarak gerekli eğitim ihtiyacına cevap vermektedir. Ayrıca psikolojik yönetim, stratejik yönetim, uluslararası pazarlama yönetimi ve mali analiz konularında üst yönetim desteği sağlanmakta ve ihtiyaçlara hızla cevap verilmektedir.

(TÜR) “TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ”

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilim ve teknoloji genel müdürlüğünün “Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi” kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin olarak ilgili bakanlığın iş bitirme belgesi yerine geçen bu belgeye yönelik destekleri devam etmektedir. 16.08.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında yürürlüğe giren ilgili resmi çalışmalar kamu ihalelerinde “İş Bitirme Belgesi” yerine geçen TÜR belgesinin kullanımını aktif hale getirmiştir. TÜR belgesi alındıktan sonra 5 yıl geçerli olacaktır. Özellikle hizmet alım ihalelerinde uygulama ve yönetmeliği ile mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği kapsamında bu belgenin önemi ortaya çıkmıştır.

Üretim işletmeleri, teknolojik ürün sahibi imalat sanayi ve hizmet sektörü işletmelerine yönelik TÜR belgesinin alınması yönünde çalışmalar hayata geçirilmiştir. Bu belgenin sağlanması üretim işletmeleri başta olmak üzere hizmet işletmeleri ve teknoloji üreten işletmeler açısından önemli bir farklılık yaratmakta ve katkı sağlamaktadır.

Ar-Ge merkezlerinin kurulması ve işletilmesi konusunda duyarlılığı yüksek işletme ve kurumların bu yöndeki avantajları oldukça fazla olmakla birlikte, kamusal destek ve hibe konularındaki avantajları da oldukça fazladır. Güven Plus Grup bu konuda danışan ve hizmet alan işletme ile kurumlara TÜR belgesi konusunda ve Ar-Ge merkezlerinin kurulması konusunda işletme ve kurumlara profesyonel destek sağlamaktadır.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ

T.C. Ekonomi Bakanlığının tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Tebliği” ne uyumlu olarak tasarımcı işletmeler, şirketler, kurumlar ve tasarım ofislerinin işbirliği ile oluşturulmuş kuruluşların ortaya koyacağı yeni tasarımlar, tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yapılan harcamaların kamu eliyle desteklenmesini ve karşılanmasını kapsayan bir destek türünü oluşturmaktadır. Ayrıca aynı tebliğ içerisinde ülke içinde faaliyet gösteren işletme, kurum, şirket ve firmaların yurt dışında açacakları birimler ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkacak olan giderler de karşılanmaktadır.

Tebliğ içerisinde farklı yarışma ve bu yarışmalarda derece yapan toplam 30 tasarımcının eğitim ve yaşam masrafları yine aynı tebliğ kapasımda bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Aynı şekilde yeni ürünlere ilişkin tasarımların hayata geçirilmesinde çalışan tasarımcı, modelist ve mühendislere ilişkin bürüt giderlerin tamamı, tasarımlara yönelik ihtiyaç duyulan teçhizat, malzeme, yazılım, seyahat ve web sitesi giderleri de yine bakanlık tarafından karşılanmakta ve destek sağlanmaktadır.