Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
Geri

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Üretim ve hizmet alanında çalışan kurumlara yönelik yönetim desteği ve eğitimi sağlamaktayız. Alanında uzman olan ekip arkadaşlarımızla birlikte akademik anlamda da her türlü desteği sağlayarak kurum ve işletmelerin katma değer kazanmalarını sağlamaktayız.

 • Yönetim Danışmanlığı

Küreselleşen pazarın ve rekabetçi piyasanın değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda şirketinizi en ön sıraya yükseltecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak yönetim stratejilerinin oluşturulmasında; oluşturulan bu stratejilerin titizlikle uygulanmasında ve teknoloji ile desteklenmesinde yönetim danışmanlığı hizmetleri tarafımızdan sizlere sunulmaktadır.

Unutulmamalıdır ki sektöründe lider şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlamayı başarmış, katılımcı ve paydaşlarına yüksek değer veren, sürdürülebilir ve rekabetçi finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen; üst düzey kurumsal ve stratejik planlamaya sahip şirketlerdir.

 • Finansal Yönetim

Günümüzde, finans, finansman ve finansal yönetim eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon, kaynak ya da sermaye anlamında finansman ise fonların sağlanmasını ifade etmektedir. Finansal yönetim de fonların bulunmasının yanısıra bulunan fonların kullanımını içermektedir.

Firmanızın gelecekte sağlayacağı gelir akışları ve bunların elde edilmesindeki risk derecesi firmanızın değerini belirlemektedir. Finansmana ilişkin kararlar hem firmanın gelecekteki nakit akışının büyüklüğünü etkilediği gibi hem de firmanın risk derecesini de etkilemektedir. Günümüzde finans yöneticisinden firmanın piyasa değerini en yükseğe çıkaracak şekilde risk ve karlılık arasında bir denge kurarak, kara, risk arasında en uygun değişim sağlaması beklenmektedir. Güven Plus Grup A.Ş. olarak bu dengenin kurulmasında ve yaşanabilecek değişimlerde firmanızın maksimum derecede değer kazanması öncelikli hedeflerimizdendir.

 • Pazarlama Stratejileri

Günümüzde tüketici davranışlarına ilişkin araştırmaların gerçekleştirilmesinin ve tüketici davranışlarını algılamaya yönelik analizlerin artmasındaki en önemli nedenlerinden biri de pazarlama stratejisinin etkinliğini arttırmaktır. Modern bir ekonomik pazarlama yarışı güvenilmez, istikrarsız bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu analizleri doğru bir şekilde yürütülmesi sunulacak ürün ve hizmetin tüketicinin taleplerini tam olarak karşılayıp karşılamadığı iyi bilinmelidir. Önemli olan iyi bir pazarlama stratejisi ile üretileni en basit tabiriyle sayabilmektir. Firmamız bu noktada müşterilerine en uygun çözümleri sunmaktadır.

 • Üretim Planlama ve Stok Yönetimi

Üretim planlaması ve stok yönetimi neyi ne zaman üretmeyi ne kadar envanter stoklamalı, malzeme akış ve müşteri taleplerini optimum seviyede tutmayı ifade etmektedir. Esnek piyasa koşulları ve hızlı değişen müşteri talepleri doğrultusunda üretmek ve stoklamak bir başarı olmaktan çıkmış ve hatta doğru yapılmaz ise büyük bir yıkımın başlangıcı olmaktadır. Bu denge şirketimizin bünyesinde bulunan uzman mühendis ve istatistiksel analiz kadrosuyla sağlanmaktadır ve siz değerli müşterilerimizin risk ve kaygıları en alt düzeye indirilebilmektedir.

 • Yalın Üretim ve Verimlilik

Yalın üretim; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların, en aza indirildiği üretim sistemidir. Yalın üretim ve verimlilik birbirini tamamlayan iki unsurdur. Bu iki unsurda şuan küresel piyasalarda mücadele eden kurumsal firmaların öncelikli hedefleridir. Ayrıntılara verilen önemden doğmuş olan yalın üretim ile ilgili tüm destek birim ve üniteleri yarı ve tam zamanlı olarak şirketimiz tarafından siz değerli müşterilerimize sunulabilmektedir.

 • Uluslararası İlişkiler ve Hukuksal Anlaşmalar

Küresel bir şirket olmak, bütün şirketlerin uzun vadeli hedeflerinden biridir. Bunun için uluslararası platformda ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri hukuksal bir çerçevede tutmak tüm firmalar için olmazsa olmazlardan biri olmuştur. Bu bağlamda küresel bir aktör olmak istiyorsanız ilişkilerinizi doğru kurmalı ve hukuksal süreci doğru yönetmelisiniz. Aksi takdirde uzun vadedeki kazanımlarınızı çok kısa bir sürede kaybedebilirsiniz. Bunun için uzman kadromuzla her zaman yanınızdayız.

 • Liderlik

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri üzerinde çalışılmış olan liderlik kavramı tam olarak hiçbir kalıba girememekte ve tam olarak tarif edilememektedir. Fakat tüm şirket fonksiyonlarının toplandığı mekanizmanın başında olmaktadır ve tüm süreci etkilemektedir. Sizleri başarılı yada başarısız kılmaktadır. Burada Güven Plus Grup A.Ş. olarak sizlere sunacağımız eğitimler ve tavsiyelerle doğru yerde ve zamanda doğru kararlar veren liderler olmanızı sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir.

 • Stratejik Yönetim

Strateji en basit tanımıyla izlenecek yol demektir. Stratejik yönetimse bu yolda atılacak adımların tanımlanması sürecidir. Hedef doğru değil ya da süreç hatalı bir şekilde planlanmış ise başarıya ulaşmak mümkün değildir. Meslekteki uzun yıllarla sağlanan tecrübeler artık doğru ve iyi bir yönetim için yeterli değildir. Akademik ve uzman bir bakışla artık sizlerde rakiplerinizin önüne geçecek ve rekabet koşullarında ciddi bir üstünlük sağlayabileceksiniz.

 • Maliyet Yönetimi

Maliyet, bir ünite malın elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri toplamına denir. Maliyet yönetimi bu sürecin en verimli bir şekilde yürütülmesidir. Doğru bir yer ve mekânda mı üretim yapıyorsunuz? Tedarikçiniz size uygun fiyatlı mı ürün sunuyor? Çalışanlarınız yeterli bilgi ve beceriye sahip mi? Gider kalemleriniz doğru mu? Soruları firmamız tarafından sizin için analiz edilecek ve size en doğru cevap ve çözümler tarafımızdan sunulacaktır.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Süreç İzleme

İnsan kaynakları günümüzde organizasyonların üretim ve hizmet verme, kâr etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları kaynağı yani insanı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda en tepe yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. Bu terim organizasyon içinde bulunan iş gücü ile potansiyel olarak yararlanılabilecek iş gücünü de ifade etmektedir. Günümüzde, maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkenliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. Tatminsiz, başarı güdüsü düşük bir iş gücü ile verimlilik ve iş kalitesi hedeflerine ulaşmak kolay değildir.

 • Entelektüel Sermaye Yönetimi

Entelektüel sermaye en basit tanımıyla şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken ve soyut olan birikimlerine denilmektedir. Somut olarak ortaya konulamadığı için yıllar boyunca analizi yapılamamış olan bu kavram son 20 yıldır akademik çevrelerce üzerinde çalışılan çok önemli bir husus olmuştur. Bizler firmanızın entelektüel sermayesinin doğru bir şekilde açığa çıkarılıp kaydedilmesi ve geliştirilebilmesi için uzman kadromuzla gerekli çalışmaları gerçekleştirmek için hazırız. Rekabetçi pazar ve piyasa koşullarında rakipleriniz sizden maddi varlıkları olarak üstün olabilirler. Fakat entelektüel sermaye gözle görünmemekle birlikte kar marjınızı arttırmada ve müşterilerinize kaliteli ürün ve hizmet sunumuyla tercih edilmenizde uzun dönemde sizlere birçok alanda üstünlük sağlayacaktır.

 • Mühendislik Ürün Geliştirme

Güven Plus Grup mühendislik ve ürün geliştirme konusunda tamamen özgün, yenilikçi ve ihtiyaçlara yönelik oluşturulan fikirler üzerinden hareket etmektedir. Kurumumuz ürün tasarımı, ürün geliştirme, 3 boyutlu ölçüm, geriye dönüş mühendislik, kalite kontrol, prototip imalat ve ön imalat aşamalarını sistemli ve koordineli olarak gerçekleştirmektedir. Mühendislik uygulamalarında yazılım geliştirme ürüne yönelik imalat teknik ve proseslerinin oluşturulması, maliyet analizi, ürün piyasa analizi, reklam ve tanıtımı, ürün stok yönetimi, ürün ham madde temini ve tedariki, lojistik hizmetleri ve gereksinimleri, personel eğitimi ve nitelikli personel temini, Ar-Ge ve finansal destek teminin yaratılması yönündeki her türlü ihtiyaçların karşılanması şeklindedir.

 • Kalite Yönetim Sistemlerinin Alt Yapı Kurulumu ve Geliştirilmesi

Güven Plus Grup işletme ve kurumların öncelikli olarak alt yapı ile kurumsal yönetim yapısını analiz eder. Elde edilen analiz sonuçlarına göre işletme ve kurumun olumlu ve olumsuz yönleri belirlenerek buna yönelik fizibilite raporları hazırlanarak kalite yönetim sistem çalışmaları başlatılır. Sırasıyla ISO belgelendirme çalışmalarıyla birlikte ilgili süreç hızla hayata geçirilir. İlgili yönetim kademesi ve alt grup çalışanlarına gerekli eğitim programları hazırlanarak ihtiyaç duyulan eğitim verilir. Dökümantasyon uygulamaları oluşturulur, denetim ve yönetim sistemlerinin aktif olarak çalışmasına ilişkin çalışmalar hayata geçirilir. Kalite sistem ölçümleri belirli standartlara uygun hale getirilir. Elde edilen sonuç ve çıktılara göre raporlama sistemleri aktif çalışır hale getirilerek sistem tamamlanır.

Başta uluslararası kalite yönetim sistemi ve standartlarına göre programlar oluşturulur. İşletme ve kurumun genel yapısın incelenerek elde edilen sonuçlara göre ihtiyaç duyulan prosesler hızla hayata geçirilir. İşletmenin uluslararası standart belgelerinin temini için gerekli resmi görüşmeler ve çalışmalar başlatılarak ISO belgelerinin temini sağlanır. İşletme ve kurumların olmazsa olmazları arasında yer alan uluslararası kalite yönetim sistemi standart belgeleri artık ciddi bir önem arz etmektedir. Ürün kalite yönetim standart belgeleri, ulusal ve uluslararası kalite standart belgeleri işletme ve kurumun hizmet ile ticari piyasada tanınırlığı başta olmak üzere daha nitelikli bir algının yaratılmasında önemli bir rol oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası standart belgeleri işletme ve kurumları; imajın güçlenmesine, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına, satış hacminin armasına, rekabet gücünün yaratılmasına, tedarikçi ilişkilerinin güçlenmesine, üst ve alt yönetim birimlerinin aktif çalışmasına, kültürel değerlerin ön plana çıkmasına, kalite bilincinin hem üretici hem de satıcı açısından oluşmasına, uygulanan proseslerin belirli standartlara uygun hareket etmesine, verimlilik ve performans artımına, etkinlik ve üretim sistemlerinin aktif olarak hayatına devam etmesine, maliyet analizi ve maliyetlerin azaltılmasına, daha yoğun grup ve ekip çalışmasının ortaya çıkmasına destek olmaktadır.

 • İnovasyon

Güven Plus Grup kendine başvuran başta bireysel çalışmalar olmak üzere işletme ve kurumların yapılarında oluşan sorunları inovatif bir yaklaşımla yenilemekte, piyasa sürecine uygun hale getirmekte ve gerekli yapılandırmaya sağlamaktadır. Danışanlarına ihtiyaç duyduğu her türlü materyalleri günün koşul ve şartlarına bağlı olarak teknoloji ve diğer materyalleri de kullanarak sürece katkı sağlamaktadır. Üretim proses ve sistemlerinin teknoloji destekli olarak yenilenmesi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, personel eğitimi, yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılarak hayate geçirilmesini sağlamaktayız. İnovasyon; bilim ve teknolojinin ekonomik norm ve şartlara uygun olarak başta bireylere akabinde işletme ve kurumlara fayda yaratacak şekilde sürece yansıtılmasıdır. İnovasyon yaklaşıma sahip işletme ve kurumların karlılık, büyüme, kontrol edebilirlik gücünün artması, teknoloji kullanımının daha yaygın hale getirilmesi ve aktif olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Maliyetlerin azalmasına, analiz ve raporlamaların daha kalitesi ve sistemli düzenlenmesine de ayrıca yarar sağlamaktadır. İnovasyon sürecini kısaca bilgi ve ekonominin en etkili şekilde güncel gelişmeleri kullanarak faydaya dönüştürülmesi olarak da ifade edebiliriz.

 • Sinerji

Güven Plus Grup kendi sinerjisini danışanlarıyla birlikte güç ve eylem haline getirmektedir. Günümüz iş ve ticari piyasasında güç birliğinin önemi oldukça bilinmektedir. Bu nedenle işletme ve kurumların sinerjilerini daha aktif ve hissedilebilir hale getirmeleri için uzman ve profesyonel destek sağlamaları bir zorunluluk halidir. Geçmişten günümüze gelen değişimler nedeniyle eski zamanda imece usulü olarak kabul edilen tanım bugün yerini sinerji yani güç birliği ve ekip çalışması şekline dönüşmüştür. Sinerjisi gelişmiş işletme ve kurumların üretken olması, hızlı iş bitirmesi, heyecanını sürekli kılması, rekabet gücünü artırması, beşeri ve sosyal ilişkilerini güçlendirmesine katkı ve yarar sağladığı görülmektedir.

 • Analiz ve Kıyaslama

İşletme ve Kurumlar gelecek yarınları için kendi yapıları ile çalışmalarını analiz etmek ve piyasadaki diğer rekabet içinde olduğu işletme ve kurumlarla kıyaslama yapmak zorundadır.


Güven Plus Grup işletme ve kurumların mevcut yapıları başta olmak üzere aktif rol oynadıkları piyasaya ilişkin bilgi toplama, analiz etme ve raporlama konusunda destek sağlamaktadır. İşletme ve kurumlara ilişkin her türlü bilginin toplandığı, derlemenin yapıldığı, analiz ve kıyaslama ile işletmelerin gelecek döneme ilişkin yapılarının iyileştirilmesine ya da daha aktif hale gelmelerine destek sağlamaktadır.

İşletme ve kurumlar bulundukları piyasada koşullara uymak, yenilenmek, devamlılıklarını sağlamak ve rekabet üstünlüğüne sahip olabilmeleri için mutlaka mevcut durumlarını analiz etmek ve diğer aktörlerle kendilerini kıyaslamalıdırlar. Bu durum işletme ve kurumların pasif olan yönlerini daha aktif hale getirerek uzman oldukları alanda söz sahibi olmalarına katkı sağlayacaktır.