Bireysel Aile Danışmanlığı
Geri

Bireysel Aile Danışmanlığı

Günümüzde sosyal hayat içerisinde ortaya çıkan bazı sorunlar bireylerin sosyo-kültürel hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluklar başta bireylerin kendine özgü değerleri ve ortak hayat sürdüğü eş ve çocuklara yönelik sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların rehabilite edilmesi ve ortadan kaldırılması konusunda farklı teknikler ve iyileştirme programlarına katkı sağlayan eğitim modülleri oluşturmak gerekir. Bu modüllerin bireyler üzerinde uygulanabilmesi için teknik ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Güven Plus Grup A.Ş. bu konuda danışanlarına her türlü bilimsel, psikolojik ve teknik açıdan destek sağlamaktadır.

  • Aile Okulu

Günümüz teknolojisindeki ve kentleşmedeki değişiklikler sosyal yapıyı da etkilemiştir.Geniş aile giderek küçülmüş,çekirdek aile yaygın hale gelmiştir.Aile yapısının değişmesi kadın ve erkeğin rol ve sorumluluklarını da büyük oranda değiştirmiştir.Ailenin sağlıklı ve sağlıksız olması sosyo ekonomik özelliklerine, toplumdaki hizmet ve olanaklara, aile üyelerinin ilişkilerine ve aile içi dinamiklerin yapısına bağlıdır. Aileye yönelik yapılabilecek girişimler ailenin ilişkilerini geliştirmek, olanaklarını artırmak, destek sistemlerini harekete geçirmek ve aileye duygusal yönden destek olma biçiminde olabilir. Sağlıklı aile göstergeleri, karşılıklı saygı, işbirliği, eve, çocuklara ve yakın dostlara karşı sorumlu davranma konularını içermektedir .Aile içinde yaşanan huzursuzluk ve gerginlik başta çocuklar olmak üzere tüm aile fertlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu alandaki hizmetlerimiz; çocuk yetiştirmede anne baba tutumları, temel alışkanlıkların kazandırılması, aile içi iletişim, ailede disiplin anlayışı, çatışma çözme becerileri, başarıyı artırmada ailenin rolü, dengeli beslenme ve hijyen, çocukla nitelikli zaman geçirmek, sosyal medya ve bağımlılık etkisi, kadın, çocuk, ergen, yaşlı sağlığı alanlarında sağlığı korumak ve yükseltmede sağlıklı yaşam davranışları kazandırma, üreme sağlığını koruyucu davranışlar dır.

  • Evlilik Danışmanlığı

Evlilik, geçici bir süre için bir araya gelme değil, çoğunlukla ölüme kadar devam edecek bir sözleşme olarak değerlendirilen bir kurum olarak algılanmaktadır. Evliliğin amacı eşlerin hayatın yükünü, sıkıntılarını ve sevincini müştereken paylaşmalarıdır.

Bu alandaki hizmetlerimiz, evlilikte iletişim ve ilişki yönetimi, evlilik hukuku, evlilik ve sağlık, arabuluculuktur.

  • Öğrencilerin Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarının Korunmasına Yönelik Öğretmen Danışmanlığı

Bu alandaki hizmetlerimizle, öğretmenler, öğrencilerin beslenme, okul çağı kazaları, ergenlik dönemi özellikleri ve fiziksel psikolojik sorunları, sınav kaygısı ve ergenlik dönemine ait uyum bozuklukları konularında bilgilenip ve bilinçlenerek, öğrencilere daha sağlıklı bir yardım ve rehberlik yapabileceklerdir.

  • Öfke ile Baş Etme

Öfke, hakkımız olanı alamadığımızda ya da önem verdiğimiz bir insan beklentilerimiz doğrultusunda davranmadığında yaşanan, insan doğasının gereği olarak nitelenen bir duygudur. Öfke hem dışsal hem de içsel bazı olaylarla ortaya çıkabilir. Öfke duygusu, kişiyi bireysel farklılıklar üzerinde çalışmak ve çatışmayla başa çıkmayı öğrenmek gibi yapıcı toplumsal etkileşimlere motive eder. Ancak özellikle okullarda görülen şiddet, saldırganlık, zorbalık gibi davranışlar çocukların gelişimsel özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Öfkeyle başa çıkmak için önce öfke kaynaklarını bulmak gerekir. Öğrencileri bu risklerden koruma, önleme ve müdahale oldukça önemlidir.

Bu alandaki hizmetlerimiz, farkındalık ve kendini ifade etme, öfkeye neden olan etmenler, öfkeli insanla iletişim ve öfke ile baş etme eğitimleridir.