Eğitim Danışmanlığı
Geri

Eğitim Danışmanlığı

Eğitim birey ve toplumların sürekli alması gereken bir değerdir. Her geçen gün hayatımıza giren yenilikler, farklılıklar, normlar, kültürel değerler ve en önemlisi teknolojinin hayatımıza getirdiği değişimler eğitimde sürekliliği zorunlu kılmaktadır. Bunların tamamına uyum sağlamak adına birey ve topluluklar; kendini geliştirmeli, yenilemeli, modernize etmeli, strateji ve farkındalık yaratmalı, rekabet edebilme gücüne sahip olmalı ve tüm bunları başarabilmek için de özgüveni olmalıdır. Eğitim her alanda ve konuda farklılık göstermekle birlikte bireyden bireye, toplumdan topluma, kültürden kültüre ve inançtan inanca değişiklik göstermektedir. Eğitimin kendi içinde boyutsal bir süreci bulunmaktadır. Her yaşta ve konumda ki bireye farklı eğitim teknikleri ve önerileri sunulması gerekmektedir. Güven Plus Grup A.Ş. de kültürel duyarlılığa sahip eğitim anlayışıyla başta bireysel eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik uzmanlar yardımıyla danışanlarına destek sağlamakla birlikte, ebeveyn çocuk ilişkisi anlamında anne babalara, çocuklara ve eğitmenlere yönelik de programlar yapılmakta ve bunlar uygulamalı olarak danışanlara verilmektedir. Ayrıca eğitim anlamında ortaya çıkan psikolojik ve sosyolojik anlamdaki sorunlara da çözüm önerileri oluşturularak gerekli destek sağlanmaktadır.

  • İlköğretim

Okulöncesi eğitim ile başlayan programlarımız sayesinde bireyin geleceğe yönelik planlamaları, psikolojik, zekâ, sosyo-kültürel, davranış, aile ve sosyal yaşam, ekonomi ve fiziksel sağlık durumları dikkate alınarak programlar hazırlanmakta ve ebeveyn çocuk açısından gerekli prezantasyonlar doğrultusunda hareket edilmektedir. İlköğretim eğitiminde öncelikli olarak çocuğun psikolojik, zekâ ve algı yapısı irdelenerek, bireysel özellikleri dikkate alınarak, güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek, hangi yönde daha fazla eğitim ağırlığının verilmesine ilişkin birtakım testler yapılarak temelden eğitim anlayışıyla hareket edilmektedir. Anne ve babanın, ebeveynlerin okul tercihleri konusunda gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak gerekli bilgiler kendilerine sunulmaktadır. Ortak hareket ettiğimiz bazı özel eğitim kurumlarıyla olan ilişkiler danışanlara sunulmakta ve bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Alanında uzman okulöncesi eğitimciler, psikologlar, sosyologlar ve akademik kimlikteki danışmanlarımızdan gerekli destekler alınarak ihtiyaç duyulan bilgi danışanlara aktarılmaktadır.

  • Ortaöğretim

Geleceğin temellerinin şekillendiği ortaöğretim eğitim basamağında birey ya da ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu her türlü destek sağlanarak gerekli programlar oluşturulmaktadır. Bireyin ihtiyaç duyduğu ya da yetersiz olduğu durumlar tespit edilerek psikolojik, sosyolojik, kültürel ve iletişim açısından uzman desteği sağlanmakta ve gerekli ihtiyaçlar sunularak sorunlara çözüm önerileri oluşturulmaktadır.

  • Lisans

Bireyin gelecek yaşamı, iş ve sosyal hayatının şekillenmesindeki en önemli aşama olan lisans eğitim süreci önemli bir sorun oluşturmaktadır. Günümüzde birçok genç lisans eğitimi almakta fakat iş yaşamının gerektirdiği özelliklere yeterince sahip olamadığından işsiz kalabilmektedir. Bu sorunun profesyonel olarak şekillendirilmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda gerekli her türlü uzman desteği sağlanmaktadır. Yine bireyin mevcut yetenekleri dikkate alınarak hakkında elde edinilen bilgilere göre çözüm önerileri sunulmaktadır. Gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkarılması, psikolojik, sosyolojik ve sosyo-kültürel anlamdaki beklentilerin belirlenmesiyle danışan ile uzman danışmanlar birlikte geleceğe yönelik programlar hazırlanmakta ve takibi yapılmaktadır. Üniversite eğitimi öncesinde ulusal ve uluslararası üniversite ve meslekler hakkında bilgi verilmesi ile kaygı ve farkındalık problemleri ortadan kaldırılarak bireyin daha doğru kararlar vermesine destek sağlanmaktadır. Ayrıca kurumumuz ile birlikte ortak hareket eden farklı kuruluşların desteğiyle danışanlarına staj ve pratik eğitim ihtiyaçlarına yönelik katkılar da yaratılmaktadır. Danışanlarının beklentilerine yönelik zorunlu staj eğitimine ilişkin olarak danışanları adına ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sağlanarak süreç çalıştırılmakta ve ortaya çıkan stres ve kaygı ortadan kaldırılmaktadır.

  • Master ve Doktora

Ülke içi ve ülke dışında üniversite sonrası master ve doktora eğitimi konusunda danışanlara her türlü destek sağlanmaktadır. Burs olanakları, eğitim alınacak üniversitelerin seçimi, alan tercihi ve mesleki alandaki genel bilgiler konusunda bilgiler verilmektedir. Master ve doktora eğitimi sürecinde tez konusu seçimleri, hazırlanması, sunumu ve saha çalışmalarına ilişkin de profesyonel destekler sağlanarak ihtiyaç duyulan her anlamdaki beklentiler profesyonel olarak karşılanmaktadır.

  • Yurtdışı Eğitim

Yurt dışından Türkiye’ye Türkiye’den ülke dışına eğitim amaçlı giden ve gelen bireylerin her türlü eğitim ihtiyaçları profesyonel olarak karşılanmaktadır. Tercih edilecek üniversitelerin nitelikleri, yönetimi, eğitim alanları, fiyatlandırma ve diğer anlamdaki ihtiyaç duyulan talepleri hızla karşılanmakta ve zaman verimliliği yönünden danışanlarına katsı sağlamaktadır.