Psikolojik Danışmanlık
Geri

Psikolojik Danışmanlık

Güven Plus Grup A.Ş. bünyesinde alanında uzman başta psikologlar olmak üzere yine alanında uzman sosyolog ve akademisyenlerden hizmet satın alınarak hareket edilmektedir. Grup şirketimiz bünyesinde; anne ve çocuk sağlığı, anne ve çocuk eğitimi, doğum öncesi ve sonrası yetişkinlere gerekli ihtiyaç duydukları desteği karşılanmaktadır. Psikolojik Danışmanlık kapsamında; başta çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi, yetişkin psikolojisi olmak üzere üç farklı noktada hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Bireysel danışmanlık günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Özellikle yoğun iş hayatı, stres, depresyon ve beklentilere yönelik ortaya çıkan psikolojik sorunlara ilişkin çözüm önerileri aranmakta, profesyonel anlamda destek sağlanmaktadır. Danışanlarımızı daha iyi tanımak ve etkin rehberlik yapabilmek için uluslararası geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış psikolojik testleri uygulama yeterliliği ve yetkisine sahip uzman arkadaşlarımız gerekli ön çalışmalar yapmakta ve danışana yönelik ihtiyaç duyulan noktada gerekli testler konusunda karşılıklı olarak hizmet sürecini planlamakta ve uygulamaktadır. Yapılan her türlü ortak çalışmalar ve verilen hizmetlerde etik değerlerini korunarak, kişilik haklarıgizlilik esasına dayalı olarak kurumumuz tarafından güvence altına alınmıştır.

  • Çocuk Psikolojisi

Sağlıklı nesillerin yetişmesinde anne babaların göz bebeği çocukları ile iletişimleri son derece önemlidir. Ne yazık ki, günümüzde en önemli sorunların başında ebeveyn ve çocuk ilişkisi, iletişimi gelmektedir. Bu kapsamda; anne ve babalarla çocuklar arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulması, devamlı, kalıcı, etkili ve istikrarlı sürecinin sağlanabilmesi için destek sağlamaktayız. Bu desteklerimiz; konuşma sorunları, iletişim sorunları, altını ıslatma, dışkı kontrolü, parmak emme, fobiler, hobiler, depresyon, saldırganlık, hiperaktivite, öfke nöbetleri, yeme alışkanlıkları, inatçılık, içe kapanıklık, madde kullanımı, kişisel beceri gelişimi, özgüven, uyku sorunları, kaygılar, öğrenme problemleri, panik atak ve panik bozukluklar, obsesif-kompulsif bozukluklar, ders çalışma sorunları, sosyal fobi ve spesifik fobi ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara çözüm önerileri aramaktayız.

  • Ergen Psikolojisi

Bu alanda genellikle ebeveyn ergen çatışmalarına ilişkin hizmetler ağırlıktadır. Günümüz teknolojisinin de bu çatışmalara katkı sağladığı bilenen bir gerçektir. Bu nedenle başta teknoloji ve internet bağımlılığı, madde kullanıma yönelik tutum ve davranışlar, depresyon, riskli davranışlar, öfke kontrolü, kaygılar, dikkat eksikliği, hiperaktivite, beslenme alışkanlığı, öğrenme ve konsantrasyon sorunları, sosyal fobiler, eğitim, iletişim sorunları konusunda uzman desteği sağlamaktayız.

  • Yetişkin Psikolojisi

Günümüz koşul ve şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan çok çeşitli sorunlar sonucu yetişkinlerde ortaya çıkan psikolojik destek ihtiyacına profesyonel olarak destek sağlanmaktadır. Bu konuda sosyal sorunlar, ekonomik sorunlar, sosyal fobi, verimlilik ve performans kayıpları, dikkat eksikliği, , madde kullanımı ve bağımlılığı, iletişim sorunları, yeme sorunları, kaygılar, çiftler arası ilişki sorunları, ebeveyn ve çocuk ilişkisi, internet ve teknoloji bağımlılığı, sosyo-kültürel sorunlar ve depresyon gibi konularda uzman desteği sağlamaktayız.