Teknoloji – Mühendislik – Yazılım ve İnovasyon Hizmetleri
Geri

Teknoloji – Mühendislik – Yazılım ve İnovasyon Hizmetleri

Günümüz üretim işletmelerinin olmazsa olmazlarından birisi teknoloji kullanımı ve buna bağlı ortaya çıkan mühendislik ve yazılım ihtiyaçlarıdır. Rekabet edebilir olmanın en önemli boyutu teknolojiyi etkin ve verimli kullanmaktan geçtiğini söyleyebiliriz. Üretim ve hizmet işletmeleri sürekli kendini geliştirmek ve yenilemek zorundadır. Çünkü kullanılan teknoloji her geçen gün kendini yenileyerek piyasa şartlarına uygun hale getirmektedir. Bu durumda işletme ve kurumların inovasyon çalışmalarını sürekli kılmaları ve kendilerini sürekli yenileyerek rekabet edebilme gücünü elinde tutması gerekir. Güven Plus Grup başta teknoloji alt yapısının sağlanarak mühendislik ve yazılım hizmetleriyle birlikte, işletme ve kurumların mevcut yapılarına yönelik yeni projeler üreterek bunların hayata kazandırılmasına katkı sağlamaktadır. Mevcut yapıya ait durumun incelenmesi, yenilenmesi, iyileştirilmesi, farkındalık yaratılarak uzman ve profesyonel desteğin sağlanmasına imkân ve olanak sunmaktadır.

Genellikle günümüz işletmeleri teknoloji ve mühendislik çalışmalarına bağlı olarak ortaya çıkan yazılım ihtiyaçlarını Teknopark ve Teknokent ortamından sağlayarak gereksinimlerine çözüm üretmektedir. Dışarıdan alınan Teknopark ve Teknokent hizmetleri yerine ortak konsorsiyum oluşturarak kendi ihtiyacına yönelik projelerin hayata geçirilmesi daha büyük önem taşımaktadır. Bu tip çalışmalarda kamu desteğinin sağlanarak hibe anlamındaki faaliyetlere katılmak işletme ve kurumlar açısından daha büyük katma değer yaratacaktır. Bu noktada danışanlarımıza talep ettikleri hizmet türüne ve ihtiyaçlarına göre listeler oluşturulmakta, mali ve teknik raporlamalar hazırlanarak bunlar hızla hayat geçirilmektedir.