AR-GE Merkezlerinin Kurulması ve Yapılandırılması
Geri

AR-GE Merkezlerinin Kurulması ve Yapılandırılması

Ar-Ge merkezlerinin kurulması artık küçük ve büyük ölçekli işletmeler için bir vazgeçilmez hatta zorunluluk haline gelmiştir. Devlet kurum ve kuruluşlarının özel sektör işletme ile kurumlarına sağladığı katkı paylarından daha fazla yararlanabilmek için işletme ile kurumların Ar-Ge merkezlerini kurmaları bir kaçınılmaz hal almıştır. Ar-Ge merkezlerinin kurulması ile yapılandırılmasında işletme ile kurumların yapmak zorunda olduğu bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bu konuda Güven Plus Grup danışan işletme ve kurumlara bu açıdan gerekli hizmetleri uzman ekip ve personeli ile sağlayarak gerekli alt yapıyı oluşturmakta ve işletme ile kurumların ihtiyaçlarına çözüm üretmektedir.

Ar-Ge merkezlerinin kurulmasında devlet yönetiminin uygulama kriterleri ve yaptırımlarına yönelik olarak ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge merkez yapısının oluşturulması için öncelikli olarak Ar-Ge merkezi projesinin hazırlanması gerekir. Bunun için bir proje hazırlanma sürecine ihtiyaç bulunmaktadır.

Güven Plus Grup A.Ş. öncelikli olarak hizmet vereceği kurumla karşılıklı gizlilik ve şeffaflık anlamında gerekli noktalarda ön anlaşmaya vararak çalışma sözleşmesini imza eder. Akabinde Ar-Ge merkez ihtiyacına göre işletme ve kurumun yapısına yönelik projenin hazırlanma aşamasına geçilir. Bu çalışma kamunun işletme ve kuruma projeye ilişkin hibe sağlanana kadar çalışmalar devam eder.

İşletme ve kurumlara yönelik hazırlanan projelerde gerekli durumlarda üniversite ve akademik anlamda destek aranır ve sağlanan bu destek çerçevesinde işletme, kurum ve üniversite arasındaki ilişkiye yönelik sözleşmeler hazırlanarak hayata geçirilir. Üretime yönelik gerçekleştirilecek olan ürün gamı, pazar araştırması, sektörel değerlendirmeler, reklam, marka, patent ve ithalat ile ihracata yönelik genel proses çalışmaları gerçekleştirilir. Bu çalışmalar yapılan anlaşma gereği gizlilik ve şeffaflık ilkesine dayalı olarak hayata geçirilerek işletilir. Gelişmeler ve çalışmalara yönelik her türlü bilgi belirli aralıklarla işletme ile kurumlara raporlanarak sunulur. İşletme ya da kurumlar daha önce Ar-Ge merkezi kurma çalışmalarını başlatmış ise bu durumda Güven Plus Grup işletme ve kurumların mevcut proje çalışmalarını devir alarak gerekli incelemeleri yapıp raporlar. Ortaya çıkan rapor sonucuna göre çalışma yapılır ya da yapılamaz yönünde karar alarak yola devam eder. Ar-Ge merkezleri dışında üretim işletmeleri için gerekli olan tasarım merkezleri kurulması, yeni üretim sahasının oluşturulması, oluşturulacak olan üretim sahaları için gerekli her türlü üretim sistemlerinin araştırılması ve sağlanması, bunlara yönelik finansal çalışmaların yapılması ve gerekli durumlarda işletme ve kurumların ihtiyacı olan finansmanın sağlanarak hayata geçirilmesi de yaratılır. Tüm mali program ve çalışmalarımızda 5746 sistemi mali kurulum ve takip yönetim sistemi profesyonel olarak işletilmektedir. Teknokent ve Teknopark içerisinde yer almak isteyen işletmeler için Güven Plus Grup Ar-Ge danışmanlık faaliyetlerinin başlatılmasına, teknik desteğin sağlanmasına, mali yapılandırma faaliyetlerinin hayata geçirilmesine, vergi planlaması ve yönetim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi aşamasında her türlü desteği uzman ve profesyonel kadrosu ile sizlere sunmaktadır.

Güven Plus Grup ihtiyaç duyan işletme ve kurumlara yönelik teknokent ve teknopark alanında da hizmetler sunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin ortaya konduğu özel sektör üreticilerinin üniversitelerle olan ilişkilerinin kurumsal ve devlet işbirliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin finansal raporlama, yatırım ve üretim anlamındaki ihtiyaç duyulan her türlü hizmet desteği profesyonel anlamda akademik ve uzman desteği şeklinde danışanlarına sağlanmaktadır.

Teknokent ve teknoparklardan işletme ve kurumların sağlayacağı faydalar oldukça fazladır. Bu bölgeler içerisinde bulunan üniversite ve özel sektör işbirliği başta olmak üzere Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisi alınmamakta ve muaf tutulmaktadır. Teknokent ve Teknopark bölgesi içerisinde üretilen sistem yönetimi, iş uygulamaları, mobil sistemler, askeri kontrol uygulamaları ve yazılımları, internet, sektörel çalışmalar, veri yönetimi ve yazılım gibi çalışmalardan elde edilen gelir ise KDV “katma değer vergisin ”den muaf tutulmaktadır. Yine bu bölge içerisinde faaliyet gösteren uzman personel “Araştırmacı, Yazılımcı ve Ar-Ge” personelinin ücretleri 21.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmuştur. Aynı bölge içinde çalışan personelin sigorta primleri ve işveren hissesinin %50’si ilgili kanun “5746” kapsamında desteklenmekte olup işletme ve kurumlara katma değer yaratılmaktadır. Aynı bölge içerisinde faaliyet gösteren Ar-Ge personelinin, farklı bir bölgede yürüttüğü çalışma ile görevle ilgili yönetici işletme ve kurum onayı ile asıl çalışma bölgesi dışında geçirilen süreye ilişkin ücretlerin belirli kısmı gelir vergisinden muaf tutulmuştur. İlgili bakanlığın uygun bulması ve ürün yöneticisi “işletme ve kurumun” onay vermesi durumunda gerekli yatırım izinlerinin hızla hayatı kazandırılması sağlanmaktadır.

Genel olarak Ar-Ge merkezlerinin işletme ve kurumlar açısından değerlendirildiğinde %40 bir avantaj sağladığını ifade edebiliriz. Bu durumda farklı muafiyetler ve rekabet edebilirlik avantajının sağlanarak hayata geçirilmesi de işletme ile kurumların daha uzun vadeli bir kazanç sağlayarak sürekliliklerini garanti kılmaktadır.