TÜBİTAK – KOSGEB – EUREKA – KALKINMA AJANSLARI Ar-Ge Destekleri
Geri

TÜBİTAK – KOSGEB – EUREKA – KALKINMA AJANSLARI Ar-Ge Destekleri

Başta TÜBİTAK olmak üzere KOSGEB, EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Kalkınma Ajanlarının işletme ve kurumlara sağlamış olduğu hibe desteği dışında diğer farklı desteklerin işletme ile kurumlar adına başvurularının gerçekleştirilmesi, planlamaların yapılması, projelerin oluşturulması, oluşmuş olan projelerin aktif hale getirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda her türlü profesyonel desteğin sağlanmasıdır. İşletme ve kurumlar günümüz şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan maliyetlerinin azaltılması, profesyonel anlamda kurumsal destek hizmetlerini almak ve bunları hayatına geçirmek adına değişik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu gibi durumlarda kamuya ait bazı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla ortak konsorsiyum şeklinde faaliyet içerisinde olan diğer özel kurumlar işletmeler ile kurumlara farklı alan ve konularda destekler sağlamaktadır. Bunlar nakdi ya da ayni yardımlar şeklinde olmakla birlikte uzun dönemlere yayılmış kredi imkânı veya geri ödemesiz şekillerde iş dünyasının hayatına yansımaktadır. Bu gibi olanaklardan yararlanmak için işletme ile kurumların öncelikli olarak mevcut yapılarında iyileştirmelere, bu yapı henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleştirilmek için proje aşamasında ise ilgili kurumlara başvuru öncesindeki her türlü sürecin işletilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda profesyonel desteğin tam anlamıyla uzman ekip tarafından danışan işletme ve kurumlara sağlanması şeklindedir. MFİB Kısa adı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan kurumun işletme ve kurumlara yönelik destekleri ile faaliyetleri konusunda işletme ile kurumların sağlayacağı faydalara ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi.